Menu odnośników dodatkowych

Dzień otwarty ESA

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Europejska Agencja Kosmiczna (ESA) zapraszają do udziału w dniu informacyjnym, który odbędzie się 6 lutego 2020 r. w siedzibie MNiSW przy ul. Hożej 20. Dzień informacyjny poświęcony będzie programowi naukowemu ESA oraz programowi rozwoju instrumentów badawczych PRODEX. ----

Wskazano lokalizację nowego amerykańskiego zderzacza EIC

Na początku stycznia Departament Energii USA poinformował o wybraniu lokalizacji dla nowego potężnego urządzenia badawczego fizyki wysokich energii. Zderzacz Elektron-Jon (EIC) ma powstać w Brookhaven National Laboratory (NY) kosztem ok. 2 mld. dolarów. Program badawczy planowanych eksperymentów współtworzą naukowcy z NCBJ. ----

100% naszych projektów zostało umieszczonych na Mapie

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikował 14 stycznia listę strategicznych infrastruktur badawczych umieszczonych na Polskiej Mapie Infrastruktury Badawczej. Wśród 70 zaaprobowanych projektów znalazło się 7 propozycji przygotowanych przez NCBJ. Są wśród nich są cztery projekty nowych krajowych struktur badawczych i trzy projekty udziału w przedsięwzięciach międzynarodowych. ----

FASERnu ma łapać neutrina z LHC

CERN zatwierdził nowy eksperyment, który będzie badał własności neutrin. Jest to pierwszy tego typu eksperyment przy Wielkim Zderzaczu Hadronów (LHC), który rozpocznie nową erę badań nad neutrinami. W pracach nad projektem istotną rolę odegrał dr Sebastian Trojanowski z Departamentu Badań Podstawowych. ----

Profesor Grzegorz Wrochna został mianowany wiceministrem nauki i szkolnictwa wyższego

Profesor dr hab. Grzegorz Wrochna, wieloletni dyrektor - najpierw Instytutu Problemów Jądrowych, a następnie Narodowego Centrum Badań Jądrowych - został 16 grudnia mianowany podsekretarzem stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Serdecznie gratulujemy! ----

Koniec roku Układu Okresowego - z naszym akcentem

W Tokio odbyła się uroczystość zakończenia Międzynarodowego Roku Układu Okresowego Pierwiastków Chemicznych ustanowionego przez UNESCO w stupięćdziesiątą rocznicę opublikowania pierwszej wersji tablicy przez Dmitrija Mendelejewa. Na poprzedzającej uroczystość konferencji SHE2019 profesor Michał Kowal (NCBJ) zaprezentował nowe analizy teoretyczne istotne dla możliwości wytworzenia superciężkich nuklidów w warunkach laboratoryjnych. ----

Środki dla naszych młodych zdolnych naukowców

Młodzi naukowcy NCBJ uzyskali prestiżowe środki na prowadzenie swoich prac. Dr Sebastian Trojanowski uzyskał stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców, dr inż. Łukasz Bartosik otrzymał grant NCN w konkursie Miniatura, a mgr inż. Tomasz Kwiatkowski grant NCN w konkursie Preludium. ----

O LHC i LINAC4 w ciekawym materiale RMF24

Ciekawą relację z wizyty w CERN przygotował red. Grzegorz Jasiński z RMF. Główną rolę odgrywa w niej LINAC4, który zasilać będzie w protony cały kompleks akceleratorowy w Genewie. To nowe urządzenie powstało przy naszym znaczącym udziale, co zostało sympatycznie docenione. ----

Scientific Big Data Analysis dla European XFEL

23 października prof. Robert Feidenhans'l, przewodniczący zarządu European XFEL GmbH oraz prof. Krzysztof Kurek, dyrektor NCBJ podpisali aneks do umowy NCBJ-XFEL, a także porozumienie w sprawie wdrożenia projektu – Scientific Big Data Analysis. Delegacja XFEL spotkała się także z potencjalnymi polskimi użytkownikami lasera oraz została przyjęta w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. ----

Profesor Mikko Alava mianowany dyrektorem Centrum Doskonałości NOMATEN

Proces tworzenia Centrum Doskonałości NOMATEN wchodzi w decydującą fazę: Profesor Mikko Alava objął funkcję dyrektora i wkrótce rozpocznie kompletowanie zespołów badawczych. CD NOMATEN ma badać nowe materiały funkcjonalne. Zostało utworzone dzięki uzyskaniu grantu w konkursie Teaming for excellence oraz dzięki wsparciu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.  ----

Strony