Dyrekcja

Dyrektor

prof. dr hab. inż. Krzysztof Kurek
22 273 1001
22 273 1583
dyrektor@ncbj.gov.pl


Zastępca Dyrektora ds. Naukowych

prof. dr hab. Ewa Rondio
22 273 1585
22 273 2815
ewa.rondio@ncbj.gov.pl


Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych

mgr Michał Wójtowicz
22 273 2200
michal.wojtowicz@ncbj.gov.pl


Zastępca Dyrektora ds. Bezpieczeństwa Jądrowego i Ochrony Radiologicznej

mgr inż. Grzegorz Krzysztoszek
22 273 1333
22 273 1045
grzegorz.krzysztoszek@ncbj.gov.pl


Zastępca Dyrektora ds. Administracyjno-Technicznych

mgr Marek Juszczyk
22 273 1614
marek.juszczyk@ncbj.gov.pl


Zastępca Dyrektora ds. Innowacji i Wdrożeń

dr hab. Paweł Sobkowicz

22 273 2201
22 273 1582

pawel.sobkowicz@ncbj.gov.pl


Sekretarz Naukowy

dr hab. Aneta Malinowska

22 273 1474
22 273 1472

aneta.malinowska@ncbj.gov.pl


Główny Księgowy

mgr Anna Marcinkowska
22 273 16 00
anna.marcinkowska@ncbj.gov.pl


Asystent Dyrektora

mgr Katarzyna Delegacz
22 273 1001
22 273 1584
22 273 2800
katarzyna.delegacz@ncbj.gov.pl