Odnośniki do baz danych i czasopism

Bazy danych

 
Biblioteka Wirtualna Nauki - system sieciowego udostępniania naukowych baz wydawniczych https://wbn.edu.pl/
INFONA-portal komunikacji naukowej   https://www.infona.pl
SpringerLink http://www.springerlink.com/
Springer Book Series – Springer Link     http://www.springerlink.com/book-series
International Nuclear Information System (INIS) http://www.iaea.org/inis/
Wiley Online Library http://onlinelibrary.wiley.com/
IOPscience Extra Content List http://iopscience.iop.org/journals
Elsevier books full-text-access http://www.sciencedirect.com/science/bookbshsrw/a/full-text-access

Platforma Otwartej Nauki

 
strona główna http://pon.edu.pl

Czasopisma w wersji elektronicznej

 
Physical Review C http://prc.aps.org/
Physical Review Letters http://prl.aps.org/
Reviews of Modern Physics http://rmp.aps.org/
Acta Physica Polonica A  http://www.ifpan.edu.pl/ACTA/acta.home.html
Acta Physica Polonia B http://www.actaphys.uj.edu.pl/
Acta Physica Polonica B Proceedings Supplement http://www.actaphys.uj.edu.pl/
Bezpieczeństwo Jądrowe I Ochrona Radiologiczna http://www.paa.gov.pl/
Nukleonika  http://www.ichtj.waw.pl/nukleonikaa/
Sprawy Nauki  http://www.sprawynauki.edu.pl/
Open Access Journals Impact Factors http://www.omicsonline.org/
Physics Research International – An Open Access Journal    http://www.hindawi.com/journals/physri/

Odsyłacze

 
Katalog on-line Bibliotek UW https://opac.buw.uw.edu.pl/
Katalog on-line PW http://www.bg.pw.edu.pl/
Katalogi Centralne BN www.bn.org.pl/katalogi-i-bibliografie
Nukat http://www.nukat.edu.pl/
IAEA Scientific and Technical Publications http://www.iaea.org/publications/
KARO - Katalog Rozproszony Bibliotek Polskich http://karo.umk.pl/Karo/

 

Wykaz  tytułów American Institute of Physics

Od chwili obecnej możliwy jest dostęp z całej domeny zgłoszonych numerów IP NCBJ do czasopism udostępnianych w ramach Polskiego Konsorcjum American Institute of Physics. Dostęp będzie możliwy do dnia 31 grudnia 2013 r, a następnie w ramach konsorcjalnej umowy corocznie odnawianej przez NCBJ.Wszystkie tytuły są dostępne na platformie Scitation – http://scitation.aip.org

AMERICAN INSTITUTE OF PHYSICS

AMERICAN ASSOCIATION OF PHYSICS TEACHERS (AAPT) TITLE

ACOUSTICAL SOCIETY OF AMERICA (ASA) TITLE

AVS - SCIENCE AND TECHNOLOGY OF MATERIALS, INTERFACES, AND PROCESSING (AVS) PUBLICATIONS

Web of Science

Licencja krajowa Web of Science została rozszerzona do pakietu Citation Connection, który obejmuje następujące dodatkowe bazy:

 • BIOSIS Citation Index: 2010-present
 • Current Contents Connect
 • Data Citation Index: 2010-present
 • Derwent Innovations Index (DII): 2010-present
 • Zoological Records (ZR): 2010-present
 • Book Citation Index (BCI: Science, Social Science & Humanities): 2010-present
 • Current Chemical Reactions (CCR)
 • Index Chemicus (IC)

Bazy z pakietu Citation Connection są już dostępne dla wszystkich instytucji zarejestrowanych w ramach licencji krajowej na platformie Web of Science na serwerze należącym do Thomson Reuters:

http://webofknowledge.com/

Uwaga: bazy BCI, CCR i IC są dostępne na serwerze jako składowe pakietu Web of Science Core Colletion, który zawiera ponadto dotychczas dostępne indeksy cytowań SCI-Ex, SSCI, A&HCI, CPCI oraz bazę JCR, patrz instrukcja obsługi w języku polskim dla wszystkich baz na platformie Web of Science:

http://vls.icm.edu.pl/zasady/2015/WoS/CITATION_CONNECTION_instrukcja.pdf

lub

http://vls.icm.edu.pl/zasady/2015/WoS/CITATION_CONNECTION_PL.mp4

W ramach licencji krajowej Web of Science dostępne są także dodatkowe bezpłatne bazy:

 • Medline,
 • SciELO Citation Index,
 • KCI-Korean Journal Database.
 • Journal and Highly Cited Data (JHCD) - połączenie dotychczas dostępnej bazy Journal Citation Index oraz Essential Science Indicators.
 • Citation Connection.

Bazy Biosis, DII, ZR, BCI, CCR i IC będą archiwizowane w przyszłości na krajowym serwerze Web of Science podobnie jak bazy SCI-Ex, SSCI, A&HCI i JCR.

Bezpłatny dostęp do bazy ChemSpider

Zachęcamy do stałego korzystania z bezpłatnej bazy ChemSpider dostępnej pod adresem: http://www.chemspider.com

ResearchGate

Międzynarodowy serwis społecznościowy skierowany do naukowców i studentów stanowiący doskonałe uzupełnienie katalogów bibliotecznych. Baza uczestników sieci obejmuje aktualnie ponad 400.000 naukowców za 190 państw. Użytkownicy zarządzają własna listą publikacji bezpośrednio przejętą z fachowych baz danych.

Nowa platforma udostępnia naukowcom różne aplikacje skutecznie zachęcając do zacieśnienia współpracy i wymiany wiedzy.

https: //www.researchgate.net

AIP/SCITATION

wiodąca platforma w naukach fizycznych

http: //aip. scitation. org

Open Access

Baza oaFindr

w związku z rozpoczęciem przez MNiSW wdrażania polityki otwartego dostępu (http: //www. nauka. gov. pl/otwarty-dostep-do-publikacji-naukowych/) chciałabym zachęcić Państwa do zapoznania się z systemem firmy 1science – wiodącego dostawcy rozwiązań dla bibliotek naukowych i akademickich w zakresie dostępu do publikacji open access.

Baza oaFindr to wyszukiwarka recenzowanych artykułów open access (w formie green, gold lub hybrid) opublikowanych w czasopismach naukowych na całym świecie, w dowolnym języku. Dostęp do bazy pozwala na zwiększenie ilości i zakresu tematycznego udostępnianych publikacji naukowych. i umożliwia dostęp do kolekcji ponad 25 milionów artykułów peer-reviewed opublikowanych w formacie open access.

Dostęp testowy do bazy oaFindr został uruchomiony i potrwa do 24 czerwca.

Adres dostępu do bazy:

https: //oafindr. 1science. com

Jak zaoszczędzić czas i pieniądze korzystając z dostępu do 25 milionów artykułów naukowych

MONTREAL, 10 maja 2017—1science umożliwia bibliotekom uniwersyteckim i naukowym znacząco zredukować czas i pieniądze przeznaczone na dostęp i rozpowszechnianie recenzowanych artykułów naukowych, pochodzących ze wszystkich dziedzin nauki, opublikowanych we wszystkich językach, w czasopismach z całego świata. Aby lepiej zarządzać prenumeratami, efektywnie kosztowo zmieniać i powiększać kolekcje czasopism oraz szybko zapełniać swoje repozytoria, biblioteki na czterech kontynentach świata korzystają obecnie z bazy 1science zawierającej 25 milionów rekordów.

 

Na całym świecie biblioteki napotykają na rosnącą presję finansową, a jednocześnie oczekuje się od nich udostępniania wyników badań światowej klasy. Nieustanie zachęcani do podejmowania się coraz to nowych obowiązków, począwszy od recenzowania artykułów aż do pomocy w uzupełnianiu repozytoriów, naukowcy mają coraz mniej czasu. „Istnieje wiele rozwiązań pomagających uzyskać dostęp do literatury naukowej, ale są albo drogie albo pracochłonne”, mówi Eric Archambault, prezes 1science. „Zaprojektowaliśmy ekonomiczne rozwiązania, które odciążają budżet biblioteczny i uwalniają naukowców od czasochłonnych zadań”.

 

Linia produktów 1science zaczyna się od oaFigr – reportu, który informuje instytucje o ich obecnym stanie otwartego dostępu na tle świata. oaFigr jest także najlepszym dostępnym narzędziem ułatwiającym przejście bibliotek do modelu otwartego dostępu, pomagając bibliotekarzom obliczać przesunięcia środków na opłaty związane z publikowaniem artykułów open access w modelu złotym oraz hybrydowym oraz pokazuje jak najlepiej zarządzać prenumeratami czasopism, aby maksymalizować wartość dla badaczy i studentów.

oaFindr jest platformą umożliwiającą naukowcom natychmiastowe znalezienie i pobranie dużej liczby recenzowanych artykułów wraz z powiązanymi rekordami bibliograficznymi. Zapewnia wygodny i elastyczny dostęp do rosnącej bazy artykułów, korzystając z multiwyszukiwarek oraz narzędzi linkujących oferowanych przez EBSCO, Proquest/Ex Libris oraz OCLC. Dodatkowe rozwiązanie towarzyszące – oaFindr+, pomaga bibliotekarzom uzupełniać na bieżąco swoje repozytoria bez konieczności angażowania wykładowców i pracowników naukowych.

 

 

Najbardziej innowacyjnym rozwiązaniem 1science jest oaFoldr, jedyne na rynku samozapełniające i samoaktualizujące się repozytorium. Może być wykorzystane przez uniwersytety i instytuty naukowe, które chcą aby ich repozytoria niemal natychmiast osiągnęły poziom największych repozytoriów na świecie, bez konieczności zwracania się o pomoc do pracowników naukowych i bibliotekarzy, aby spędzali cenny czas na powtarzaniu pracy wykonanej już przez innych.

 

Firma 1science wdrożyła globalną sieć dystrybucji świadczących usługi dla uczelni na całym świecie. Pionierscy klienci obejmują École Polytechnique w Montrealu, Caltech w Kalifornii i ETH w Zurychu, a także inne prestiżowe instytucje, takie jak Stanford, McGill i Uniwersytet w Calgary, a także takich liderów OA, jak na przykład Uniwersytet Trinity (Texas).

 

1science

Misją 1science jest pomoc w zredukowaniu czasu i zaoszczędzeniu pieniędzy przeznaczonych na szukanie dostępu do wiedzy i jej rozpowszechnianie. 1science rozwija produkty łączące zaawansowane możliwości wyszukiwania i analizy bibliometrycznej z najwyższej jakości, recenzowanymi artykułami naukowymi. Firma 1science ma siedzibę w Montrealu w Kanadzie i jest powiązana z Science-Metrix, profesjonalną firmą specjalizującą się w bibliometrii i ewaluacji.

Webinarium o programie SCOAP3 (07.12.2017)

uprzejmie informujemy, że w dniu 7 grudnia CERN organizuje prezentację on-line (webinarium) o programie SCOAP3. Informacje o programie można znaleźć na stronie WBN:

https: //wbn. icm. edu. pl/licencje/#scoap3

Informacje o webinarium można znaleźć na stronie SCOAP3:

http: //scoap3.org/register-now-for-the-scoap3-forum-2017

Webinarium jest bezpłatne i dostępne dla każdego, wymaga tylko wcześniejszego zarejestrowania na stronie:

https: //scoap3.org/forum2017_registration/

InCites – dodatek do Web of Science

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zamówiło na rok 2018 licencję pilotażową na dostęp do narzędzia InCites na platformie Web of Science. InCites służy do analizy danych zawartych w bazach SCIE, SSCI, A&HCI, JCR i ESI oraz pozwala porównywać dorobek naukowy badaczy i instytucji, analizować wykorzystanie czasopism w instytucjach, opracowywać strategie badawcze oraz może wspierać decyzje publikacyjne i kadrowo-administracyjne, patrz kompendium. Licencja pilotażowa obejmowała początkowo 79 instytucji wyznaczonych przez MNiSW. Są to instytucje akademickie obejmujące jednostki z kategorią A+, uczelnie spełniające warunki aplikowania do programów “Uczelnia badawcza” i “Regionalna inicjatywa doskonałości” oraz agencje rządowe finansujące naukę: MNiSW, NCBiR, NCN i NAWA. W październiku licencja została rozszerzona na wszystkie instytucje zarejestrowane w licecji krajowej Web of Science.

InCites jest dostępny ze wszystkich numerów IP zarejestrowanych przez instytucje do licencji krajowych WBN. Każdy użytkownik, który chce skorzystać z narzędzia, musi posiadać osobiste konto na platformie Web of Science. Konto można założyć wybierając w menu opcję “Sign In” a następnie “Register”, patrz kompendium: zakładka dostęp i logowanie. Uwaga: użytkownicy, którzy posiadają już konto osobiste Web of Science, powinni przed pierwszym wejściem do InCites wylogować się z konta na Web of Science, następnie wyczyścić dane przeglądarki, po czym zalogować się bezpośrednio przez stronę InCites podając login i hasło konta osobistego Web of Science. Dostępna jest także specjalna instrukcja dla administratorów serwerów proxy.

Licencje Wirtualnej Biblioteki Nauki