Menu odnośników dodatkowych

Astrophysics division (BP4)

The fourth division of fundamental research (Badanie Podstawowe 4) deals with research in astrophysics and astronomy, mainly observational and experimental. The BP4 division is located in the Astrophysics Laboratory, based in Warsaw at 7 Pasteura street and the Cosmic Radiation Physics Laboratory, based in Łódź at 69 - 28 Pułku Strzelców Kaniowskich street.

The research conducted at the Astrophysics Laboratory includes:

  • Cosmology: CMB, large structures of the Universe, dark matter, non-standard cosmology and gravitational lensing
  • Gravitational waves: Multi-messenger astronomy, new tools for cosmology
  • Physics of galaxies: Formation and evolution of galaxies, AGN, quasars and gamma-ray burst
  • Interstellar medium: Star formation, neutron stars and white dwarfs


The BP4 division is also involved in several international projects.

 

Division Head: dr hab. Agnieszka Pollo, prof. NCBJ
Secretary (Warsaw division): Dorota Dobrowolska
Secretary (Łódź division): Marika Przybylak

 

 

Latest Press Releases

Z mapą wśród 25 000 supermasywnych czarnych dziur

Zdjęcie przedstawiające 25 000 supermasywnych czarnych dziur. Każda biała kropka ujawnia czarną dziurę rezydującą w swojej galaktyce.
2021.03.02 - Mapa opublikowana w czasopiśmie „Astronomy and Astrophysics” przez międzynarodowy zespół naukowców ujawnia ponad 25 000 aktywnych supermasywnych czarnych dziur znajdujących się w odległych galaktykach. Jest ona wynikiem przeglądu nieba dokonanego w częstotliwościach radiowych. W przygotowaniu pracy brała udział dr hab. Katarzyna Małek z Zakładu Astrofizyki NCBJ. 

Jaki kształt mają halo ciemnej materii?

Obraz galaktyki spiralnej. Przerywane kręgi wyznaczają możliwy zakres zgrupowania wokół niej ciemnej materii.
2021.02.26 - Czym jest halo ciemnej materii? A ogólniej: czym jest ciemna materia? Te pytania stawia dr Anna Durkalec z Zakładu Astrofizyki NCBJ wprzedstawiają tematykę swoich badań. Dr Durkalec należy do grona 12 adiunktów instytutu wyróżnionych w wyniku oceny dokonanej w 2020 r. 

Świadek nagłej śmierci - agonia masywnej, pyłowej galaktyki widziana przez jej niebieską towarzyszkę

2021.02.17 - Opublikowane dziś wyniki badań, prowadzonych pod kierunkiem Mahmouda Hameda z NCBJ, pomagają zrozumieć jak tworzyły się i umierały galaktyki we wczesnym Wszechświecie. Dla astronomów najciekawsze są te największe - ultramasywne galaktyki, bogate w pył i gwiazdy. Jak zdołały powstać w tak krótkim czasie? Czy procesy gwiazdotwórcze zachodziły w nich gwałtownie, czy też gwiazdy tworzyły się stopniowo, wykorzystując bogate w wodór środowisko?

SONATA BIS: DINGLE - pył w galaktykach

Dwa zdjęcia Drogi Mlecznej: w pasmie widzialnym i w podczerwieni
2021.02.16 - Troje naukowców NCBJ otrzymało granty NCN SONATA BIS, które pozwolą im zbudować lub wzmocnić własne grupy badawcze w Instytucie. Nagrodzony projekt zatytułowany „DINGLE - Pył w galaktykach: Patrząc na jego emisję” przygotowała dr Ambra Nanni z Zakładu Astrofizyki NCBJ.

Stukając do wrót Pyłowych Gigantów

radioteleskopy należące do zespołu największego na świecie interferometru radiowego Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA)
2021.01.12 - Międzynarodowy zespół naukowców, w tym dwoje naukowców z NCBJ - Katarzyna Małek i William Pearson - przedstawił dowody na szybki wzrost pyłu w młodych, ale już bogatych w metale galaktykach w odległym Wszechświecie. Badanie, opublikowano właśnie w czasopiśmie Astronomy & Astrophysics.