Nuclear Safety Commission

 1. Professor NCBJ, Eng. An­drzej Strup­czew­ski – Head of Commision
 2. Jo­lan­ta Przy­łu­ska – Secretary
 3. Dr. Eng. Elż­bie­ta Bo­rek-Kru­szew­ska
 4. Msc. Eng. Adam Hry­czuk
 5. Msc. Eng. Ja­nusz Ja­ro­sze­wicz
 6. Msc. Eng. Grze­gorz Krzysz­to­szek
 7. Msc. Eng. Łu­kasz Kur­pa­ska
 8. Msc. Eng. Jan Lech­niak
 9. Msc. Eng. To­masz Plisz­czyń­ski
 10. dr. Eng. Michał Gryziński
 11. Professor Eng. Edward Iller
 12. Dr. Eng. Rafał Prokopowicz
 13. Msc. Eng. Gaweł Madejowski
 14. Eng. Tomasz Witkowski
 15. Msc. Eng. Andrzej Cholerzyński