Badawczy reaktor jądrowy Maria

Reaktor Maria

Badawczy reaktor jądrowy „Maria” jest (po wyłączeniu starszego reaktora EWA 24 lutego 1995 r.) jedynym w Polsce działającym reaktorem jądrowym. Jego moc wynosi 30 MW.

Jego budowę rozpoczęto w czerwcu 1970 r., a uruchomiony został w grudniu 1974 w ówczesnym Instytucie Badań Jądrowych (IBJ).

Jest to reaktor doświadczalno-produkcyjny obecnie przeznaczony do następujących celów:

  • napromieniań materiałów tarczowych do produkcji radioizotopów,
  • badań materiałowych i technologicznych
  • neutronowego domieszkowania materiałów półprzewodnikowych,
  • neutronowej modyfikacji materiałów,
  • badań fizycznych i neutronograficznych,
  • wykorzystania wiązek neutronów dla celów medycznych,
  • celów szkoleniowych w zakresie fizyki i techniki reaktorowej.
Woda w reaktorze Maria
Reaktor Maria (foto: Marek Pawłowski / NCBJ)
Reaktor Maria w ośrodku Świerk (foto: NCBJ)
Reaktor Maria (foto: NCBJ)
Reaktor Maria - komora gorąca (foto: NCBJ)
Reaktor Maria - basen wypalonych elementów paliwowych (foto: NCBJ)
Reaktor Maria - basen wypalonych elementów paliwowych (foto: NCBJ)
Reaktor Maria - rdzeń w czasie przerwy w pracy, bez wody (foto: NCBJ)
Reaktor Maria (foto: NCBJ)
Reaktor Maria (foto: NCBJ)
Reaktor Maria (foto: NCBJ)
Reaktor Maria - koło ratunkowe przy basenie :-) (foto: NCBJ)
Reaktor Maria - rdzeń i kanały poziome (foto: NCBJ)
Reaktor Maria - promieniowanie Czerenkowa (foto: NCBJ)
Reaktor Maria - rdzeń (foto: NCBJ)
Reaktor Maria -sterownia (foto: NCBJ)
Reaktor Maria -komory gorące (foto: NCBJ)
Reaktor Maria - śluza wejściowa (foto: NCBJ)
PAD zwiedza reaktor Maria (foto: NCBJ)
Wycieczka edukacyjna do reaktora Maria - Dni Otwarte 2018 (foto: NCBJ)
Reaktor Maria z lotu ptaka (foto: NCBJ)