Kadra naukowa

W NCBJ zatrudnionych jest ponad 1000 pracowników, a wśród nich:

  • 60 profesorów,
  • 151 doktorów.

Są to najwyższej klasy eksperci w dziedzinie fizyki wysokich energii, astrofizyki, fizyki jądrowej i fizyki materiałów, fizyki reaktorowej, fizyki plazmy, fizyki detek­to­rów, sys­te­mów detek­cyj­nych oraz fizyki i techniki akceleracji cząstek. Badaniom podstawowym towarzyszą liczne zastosowania promieniowania jonizującego w nauce, technice i medycynie.