Usługi

W ramach świadczonych usług oferujemy szerokiemu gronu odbiorców:

 • modyfikowanie plazmowe
 • modyfikowanie akceleratorowe
 • badanie środowiska
 • badanie akceleratorowe
 • obliczenia materiałowe
 • usługi renderingowe
 • usługi transportowe
 • wzorcowanie aparatury dozymetrycznej w polach promieniowania beta, gamma i neutronowego (akredytacja PCA AP 070)
 • pomiary skażeń wewnętrznych całego ciała, tarczycy, aktywności radionuklidów wydalanych z moczem (akredytacja PCA AB 567)
 • pomiary skażeń środowiska
 • pomiary spektrometryczne materiałów stałych i ciekłych
 • szkolenia (po szczegóły zapraszamy na stronę Działu Edukacji i Szkoleń)
  • dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych: warsztaty i szkolenia poświęcone metodom nauczania fizyki jądrowej i powiązanych z nią zagadnień, w tym energetyki jądrowej i termojądrowej
  • szkolenia wewnętrzne z zakresu ochrony radiologicznej
  • szkolenia operatorów akceleratorów (tzw. kurs A-A)
  • szkolenia Inspektorów Ochrony Radiologicznej (IOR-1)