Adiunkt | Zakład Technologii Plazmowych i Jonowych

Data ogłoszenia: 
7 sty 2019 - 06:00
Termin zbierania ofert: 
28 sty 2019 (Całodzienne)

Narodowe Centrum Badań Jądrowych otwiera konkurs na stanowisko adiunkta
w Zakładzie Technologii Plazmowych i Jonowych FM2 z siedzibą w Otwocku/Świerku.

Dyscyplina naukowa: fizyka, fizyka doświadczalna

Od kandydata oczekuje się, oprócz stopnia naukowego doktora, udokumentowanej wiedzy w zakresie fizyki ciała stałego oraz doświadczenia w zakresie stosowania metod symulacji w skali atomowej metodami dynamiki molekularnej. Pożądane doświadczenie w technikach dyfrakcji rentgenowskiej i opracowywania programów komputerowych.

W szczególności od kandydata oczekuje się:

 • doświadczenia w stosowaniu metod dynamiki molekularnej, zwłaszcza programu LAMMPS;
 • umiejętności opracowywania i stosowania metod obliczeniowych w badaniach ciała stałego;
 • dorobku naukowego w dziedzinie eksperymentalnej fizyki ciała stałego potwierdzonego publikacjami;
 • doświadczenia w pracy w środowisku międzynarodowym;
 • umiejętności pracy w zespole, gotowości do udziału w pracach prowadzonych w instytucjach międzynarodowych;
 • dobrej znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie.

Dokumenty: 

 • podanie;
 • dyplom uzyskania stopnia naukowego;
 • życiorys;
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 • wykaz publikacji;
 • kopie najważniejszych publikacji niedostępnych w formie elektronicznej;
 • wykaz patentów, wdrożeń i zgłoszeń;
 • autoreferat naukowy;
 • wszelkie inne możliwe dokumenty mogące mieć wpływ na ocenę.

Kontakt:

Prof. dr hab. Jacek Jagielski
jacek.jagielski@ncbj.gov.pl
Narodowe Centrum Badań Jądrowych
Otwock Świerk, ul. A. Sołtana 7

Miejsce składania ofert:

Prof. dr hab. Jacek Jagielski
Narodowe Centrum Badań Jądrowych
ul. Andrzeja Sołtana 7
05-400 Otwock, Świerk

Data otwarcia konkursu: 7 stycznia 2019 r.

Ostateczny termin składania ofert: 28 stycznia 2019 r.

W ostatnim punkcie aplikacji prosimy umieścić oświadczenia następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody na umieszczenie moich danych osobowych w bazie rekrutacyjnej NCBJ oraz na ich przechowywanie przez okres 12 miesięcy od ich przekazania w celu przeprowadzania przyszłych rekrutacji.

Inne informacje:

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Złożone dokumenty nie będą zwracane.

Administratorem danych osobowych kandydata jest Narodowe Centrum Badań Jądrowych, ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock.

Pozyskane dane będą przetwarzanie wyłącznie dla celu realizacji rekrutacji na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu na podstawie wyżej wymienionej zgody na przetwarzanie danych, która jest dobrowolna, a jej brak jest równoznaczny z brakiem możliwości uwzględnienia kandydatury w procesie rekrutacji.

Ponadto, zgoda na umieszczenie danych kandydata w bazie rekrutacyjnej NCBJ, o której także mowa wyżej, jest dobrowolna. Jej brak nie ma wpływu na proces rekrutacji na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu.

Kandydat ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

W przypadku niezatrudnienia na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu i niewyrażenia zgody na umieszczenie danych w bazie rekrutacyjnej NCBJ, będą one usunięte nie później niż 3 miesiące od momentu zakończenia rekrutacji na powyższe stanowisko.