Analityk w Departamencie Ekonomicznym

Data ogłoszenia: 
20 lut 2019 - 10:45
Termin zbierania ofert: 
31 Maj 2019 (Całodzienne)

Narodowe Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) jest jednym z największych instytutów naukowych
w Polsce, dysponującym jedynym w Polsce jądrowym reaktorem badawczym. Zajmujemy się m.in. badaniami w dziedzinie fizyki jądrowej, rozwijaniem technologii jądrowych, produkcją wyposażenia do radioterapii i analizą danych przy wykorzystaniu superkomputera.

Obecnie prowadzona jest rekrutacja do Departamentu Ekonomicznego

na stanowisko: Analityka

Lokalizacja: Świerk koło Otwocka (zapewniamy dojazdy autobusami pracowniczymi z Warszawy, Otwocka i Garwolina).

Zatrudniona osoba będzie odpowiedzialna za:

 • zbieranie i analizę danych o funkcjonowaniu instytutu
 • uczestniczenie w konsultacjach rozwiązań problemów biznesowych
  i strategicznych
 • udział w pracach związanych ze sporządzaniem biznesplanów
  oraz wstępnych analiz i prognoz finansowych
 • koordynację działań różnych departamentów przy realizacji projektów i zadań departamentów
 • wykonywanie zadań z pogranicza finansów, prawa i zarządzania
 • analizę projektów biznesowych pod kątem ich wykonalności i opłacalności

Wymagania:

 • kreatywne podejście do rozwiązywania problemów
 • umiejętność pracy z liczbami i danymi
 • wykształcenie wyższe co najmniej na poziomie licencjata lub inżyniera; preferowane kierunki: ekonomia, finanse, socjologia, nauki ścisłe; (mile widziani studenci ostatnich lat studiów, możliwość zatrudnienia na niepełny etat)
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego (w mowie i w piśmie, minimum B2)
 • znajomość programów MS Office, w tym dobra znajomość MS Excel
 • preferowanie zróżnicowanej pracy nad rutynową i powtarzalną
 • łatwość nawiązywania kontaktów i formułowania myśli i wniosków w relacjach z osobami o odmiennym wykształceniu i doświadczeniach
 • umiejętność znajdowania nieszablonowych rozwiązań
 • samodzielność w działaniu, umiejętność priorytetyzacji i organizacji własnej pracy
 • chęć nauki i poszerzania wiedzy
 • lojalność i uczciwość

Dodatkowym atutem kandydata będzie:

 • znajomość przepisów dotyczących sektora nauki, badawczo-rozwojowego
  lub innowacji
 • dodatkowe wykształcenie lub doświadczenie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, prawa, księgowości lub pomocy publicznej

Oferujemy:

 • umowę o pracę
 • regularne godziny pracy oraz możliwość pogodzenia innych aktywności
  z pracą
 • możliwość rozwijania swojej roli w zespole i instytucie
 • udział w ambitnych międzynarodowych i polskich projektach realizowanych przez jeden z najlepszych instytutów badawczych w Polsce
 • możliwość nawiązania szerokich kontaktów z partnerami NCBJ z Polski
  i spoza kraju
 • wsparcie w rozwoju w preferowanych obszarach

Kontakt:

Aplikacje (życiorys zawodowy) proszę przesyłać na adres e-mail: jakub.ciechanski@ncbj.gov.pl

W ostatnim punkcie aplikacji prosimy umieścić oświadczenia następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody na umieszczenie moich danych osobowych w bazie rekrutacyjnej NCBJ oraz na ich przechowywanie przez okres 12 miesięcy od ich przekazania w celu przeprowadzania przyszłych rekrutacji.

Inne informacje:

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Złożone dokumenty nie będą zwracane.

Administratorem danych osobowych kandydata jest Narodowe Centrum Badań Jądrowych, ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock.

Pozyskane dane będą przetwarzanie wyłącznie dla celu realizacji rekrutacji na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu na podstawie wyżej wymienionej zgody na przetwarzanie danych, która jest dobrowolna, a jej brak jest równoznaczny z brakiem możliwości uwzględnienia kandydatury w procesie rekrutacji.

Ponadto, zgoda na umieszczenie danych kandydata w bazie rekrutacyjnej NCBJ, o której także mowa wyżej, jest dobrowolna. Jej brak nie ma wpływu na proces rekrutacji na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu.

Kandydat ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

W przypadku niezatrudnienia na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu i niewyrażenia zgody na umieszczenie danych w bazie rekrutacyjnej NCBJ, będą one usunięte nie później niż 3 miesiące od momentu zakończenia rekrutacji na powyższe stanowisko.