Operator Mechanik w Zakładzie Eksploatacji Reaktora MARIA

Data ogłoszenia: 
29 mar 2019 - 15:45
Termin zbierania ofert: 
31 Maj 2019 (Całodzienne)
Zakład: 
Zakład Eksploatacji Reaktora Maria (EJ2)

Operator Mechanik w Zakładzie Eksploatacji Reaktora MARIA

Zakład Eksploatacji Reaktora (EJ2) jest jednostką organizacyjną Narodowego Centrum Badań Jądrowych (NCBJ), do zadań której należy prowadzenie bezpiecznej i efektywnej pracy jądrowego reaktora badawczego MARIA. 

Osoby zatrudnione wezmą udział w wewnętrznym programie szkoleń przygotowującym do pracy na stanowisku operatora mechanika reaktora jądrowego (zdobycie uprawnień wewnętrznych NCBJ).
W trakcie zdobywania uprawnień podejmą pracę dającą praktykę przy obsłudze i eksploatacji reaktora.

Zatrudniona osoba będzie odpowiedzialna za:

 • bieżący nadzór nad eksploatacją układów technologicznych reaktora 
 • wykonywanie prac konserwacyjno-remontowych
 • analizy informacji otrzymanych z systemów pomiarowych
 • zadania techniczne w ramach prac modernizacyjnych reaktora badawczego

Wymagania:

 • wykształcenie średnie techniczne: mechanik, mechatronik, elektromechanik lub pokrewne 
 • doświadczenie przy obsłudze, naprawach i konserwacjach urządzeń
 • zdolność szybkiego uczenia się nowych narzędzi i systemów
 • wysoka kultura techniczna   
 • znajomość technik pomiarowych 
 • rzetelność, odpowiedzialność, komunikatywność 
 • docelowo gotowość do pracy w systemie zmianowym

Oferujemy:

 • zdobycie unikatowego doświadczenia popartego uprawnieniami wewnętrznymi i pracę w NCBJ – jednym z wiodących w Europie ośrodków eksploatujących badawczy reaktor jądrowy
 • możliwość rozwoju zawodowego oraz podnoszenia kwalifikacji, również potencjalnego przechodzenia na inne ścieżki specjalistyczne w ramach Zakładu Eksploatacji Reaktora
 • możliwość dofinansowania studiów i/lub innych form szkoleń specjalistycznych 
 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w stabilnym środowisku zawodowym
 • miejsce pracy: Świerk k. Otwocka. Oferujemy bezpłatny dojazd transportem zakładowym
  z Warszawy, Otwocka, Garwolina

Kontakt:

Aplikacje (życiorys zawodowy) proszę przesyłać na adres e-mail: anna.sawinska@ncbj.gov.pl

W ostatnim punkcie aplikacji prosimy umieścić oświadczenia następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody na umieszczenie moich danych osobowych w bazie rekrutacyjnej NCBJ oraz na ich przechowywanie przez okres 12 miesięcy od ich przekazania w celu przeprowadzania przyszłych rekrutacji.

Inne informacje:

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Złożone dokumenty nie będą zwracane.

Administratorem danych osobowych kandydata jest Narodowe Centrum Badań Jądrowych, ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock.

Pozyskane dane będą przetwarzanie wyłącznie dla celu realizacji rekrutacji na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu na podstawie wyżej wymienionej zgody na przetwarzanie danych, która jest dobrowolna, a jej brak jest równoznaczny z brakiem możliwości uwzględnienia kandydatury w procesie rekrutacji.

Ponadto, zgoda na umieszczenie danych kandydata w bazie rekrutacyjnej NCBJ, o której także mowa wyżej, jest dobrowolna. Jej brak nie ma wpływu na proces rekrutacji na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu.

Kandydat ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

W przypadku niezatrudnienia na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu i niewyrażenia zgody na umieszczenie danych w bazie rekrutacyjnej NCBJ, będą one usunięte nie później niż 3 miesiące od momentu zakończenia rekrutacji na powyższe stanowisko.