Menu odnośników dodatkowych

Przetargi i zaproszenia

Zaproszenia

Sukcesywna dostawa artykułów czystościowych i higienicznych do siedziby Zamawiającego w 2020 roku

----

Dostawa kabli wraz z akcesoriami kablowymi

----

Dostawa kamer zwykłych do obrazowania w świetle widzialnym do siedziby NCBJ

----

Dostawa czujników temperatury do NCBJ

----

Dostawa elementów elektroniki pomiarowej

----

UWAGA: Zmiana terminu składania ofert. Dostawa szaf elektroniki wraz z wyposażeniem do siedziby NCBJ Otwock-Świerk

----

Dostawa modulatora triodowej wyrzutni elektronów do siedziby Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Otwocku -Świerku

----

Dostawa systemu pomiarów mocy mikrofalowej do siedziby NCBJ

----

Świadczenie usług hotelowych i restauracyjnych oraz wynajmu sal konferencyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą na Konferencję : 36 Mazurska Konferencja FIZYKI

Świadczenie usług hotelowych i restauracyjnych oraz wynajmu sal konferencyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą na konferencję : 36 Mazurska Konferencja FIZYKI----

Świadczenia usług hotelowych i restauracyjnych oraz wynajmu sal konferencyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą na konferencję: 36 Mazurska Koferencja Fizyki

----

Świadczenie usług hotelowych i restauracyjnych oraz wynajmu sal konferencyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą na konferencję: 36 Mazurska Konferencja Fizyki

----

Świadczenie usług hotelowych i restauracyjnych oraz wynajmu sal konferencyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą na konferencję: 36 Mazurska Konferencja Fizyki

----

Świadczenie usług hotelowych i restauracyjnych oraz wynajmu sal konferencyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą na konferencję: 36 Mazurska Konferencja Fizyki

----

Świadczenie usług hotelowych i restauracyjnych oraz wynajmu sal konferencyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą na konferencję: 36 Mazurska Konferencja Fizyki

----

Świadczenie usług hotelowych i restauracyjnych oraz wynajmu sal konferencyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą na konferencję: 36 Mazurska Konferencja Fizyki

----

Przetargi

Dostawa i instalacja pomiarowej linii rozruchowej Reaktora Maria

----

UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej w zakresach dobrowolnych i obowiązkowych Narodowego Centrum Badań Jądrowych

----

Usługa odbioru odpadów stałych z terenu Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Otwocku-Świerku

----

Odnowienie licencji wraz z instalacją oprogramowania AUTODESK

----

Dostawa układu próżniowego oraz pomp powietrza do Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Otwocku - Świerku

----

UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT Dostawa i montaż klimatyzatorów w Narodowym Centrum Badań Jądrowych w Otwocku - Świerku

----

Dostawa mebli laboratoryjnych do laboratorium radiobiologicznego przy reaktorze Maria

----

Dostawa i uruchomienie nadprzewodzących mikrofalowych kriomodułów przyspieszających

----

Zakup energii elektrycznej na potrzeby NCBJ

----

[MODYFIKACJA!!!] Dostawa i montaż systemu pamięci zewnętrznej do archiwizacji danych, opartego na kasetach taśmowych do Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Otwocku - Świerku

----

Usługi badawcze dotyczące przygotowania różnych konfiguracji reaktora HTGR dla Narodowego Centrum Badań Jądrowych Otwock – Świerk

----

Dostawa modulatora magnetronu jednofazowego

----

xxxxx

----

Instalacja monitoringu wraz z niezbedną infrastrukturą wokół ogrodzenia NCBJ

Przedmiotem zamówienia jest instalacja monitoringu CCTV wraz z niezbędną infrastrukturą wokół ogrodzenia Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Otwocku-Świerku. ----

Instalacja monitoringu wraz z niezbedna infrastrukturą wokół ogrodzenia NCBJ

Przedmiotem zamówienia jest instalacja monitoringu CCTV wraz z niezbędną infrastrukturą wokół ogrodzenia Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Otwocku -Świerku. ----