Zakład Fizyki Detektorów i Diagnostyki Plazmy (TJ3)

Adres

05-400 Otwock, Świerk
tel. +48 22 27 31 262
e-mail TJ3@ncbj.gov.pl

Kierownik Zakładu

dr hab. Łukasz Świderski, profesor NCBJ
e-mail: lukasz.swiderski@ncbj.gov.pl

Działalność

Do zakresu działania Zakładu należy prowadzenie prac naukowo-badawczych i rozwojowych z zakresu technik detekcyjnych promieniowania jonizującego oraz wykorzystanie eksperymentalnych metod fizyki jądrowej do zastosowań takich jak: zapewnienie bezpieczeństwa kraju, ochrona granic, medycyna nuklearna, wykorzystanie technik jądrowych w przemyśle, eksperymenty fizyki jądrowej, a także badania w dziedzinie fizyki plazmy i kontrolowanej syntezy jądrowej. Zakład w szczególności rozwija pasywne i aktywne metody pomiarowe z zastosowaniem źródeł i detektorów promieniowania jonizującego wykorzystywanych do celów użytkowych oraz prowadzenia eksperymentów fizycznych, a także rozwija diagnostyki gorącej plazmy, prowadzi budowę układów plazmowych i ich wyposażenia pomiarowego, oraz prowadzi badania aplikacyjne związane z wykorzystaniem plazmy w inżynierii powierzchni.

 

.